Overheid in Nederland

Eerste Kamer (Nederland)

Pagina 1 van 8 (80 resultaten)

Dhr. Bob Ruers

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: juni 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Commissies / SP-woordvoerder / portefeuille:
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ), Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (V&J).
Aanverwant:1986 - 2001Dhr. Bob Ruers, Raadslid, SP, gemeente Utrecht

Dhr. Joop Atsma

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 26 juni 2017 is Joop Atsma ambassadeur van Dairy Valley.

Dhr. Alexander Rinnooy Kan

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2012 is Alexander Rinnooy Kan voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER).

Dhr. Ruard Ganzevoort

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: Groenlinks
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Woordvoerder GroenLinks-fractie Eerste Kamer / portefeuille:
Koninkrijksrelaties (KOREL), 'Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)' en verzoekschriften.

Ruard Ganzevoort (GroenLinks) is vice-voorzitter van de kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).


Mevr. Janny Vlietstra

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2017 (10 maanden in dienst)

Dhr. Frits Lintmeijer

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Roel Kuiper

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: Fractievoorzitter Christenunie
Politiek leider Christenunie
Lijsttrekker Christenunie (2011, 2015)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2007 (11 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: 2011-2015
Woordvoerder ChristenUnie-fractie Eerste Kamer / Portefeuille:
Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking, Europese Samenwerkingsorganisaties, Onderwijs, Cultuur & Wetenschapsbeleid, Immigratie & Asiel, JBZ, Veiligheid & Justitie, Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Roel Kuiper is voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering / Verzelfstandiging Overheidsdiensten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Kamerlid Roel Kuiper is Fractievoorzitter van ChristenUnie-fractie 1e kamer.

ChristenUnie - Eerste Kamerfractie
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
070-3129200

Roel Kuiper is adviseur bij het landelijke ChristenUnie-partijbestuur.

Dhr. Mohamed Sini

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Frank van Kappen

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: juni 2007 (11 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
VVD-woordvoerder / portefeuille / commissies:
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ), Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Delegatie naar de NAVO Parlementaire Assemblee, Koninkrijksrelaties (KOREL).

Frank van Kappen is voorzitter van de kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Dhr. Hans Martin Don

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)